OU WYNTOON EN DIE WEERLOSE KREATUUR! – Klugtige eenbedryf – (Vertaling/verwerking van Anton Tsjekhof se kortverhaal The Defenceless Creature (1899)) – Nico Luwes