KROM STOMPE – opgeneem in DIE UUR VAN DIE ROOI MAAN EN ANDER EENBEDRYWE – 1950 – D.F. Malherbe