DIE STOELE (Eugene Ionesco) – ‘n tragiese klug – uit Frans vertaal deur Nerina Ferreira