DIE HART VERKLAP (‘n Verwerking van The Tell-Tale Heart deur Edgar Allan Poe) – verwerk deur Chris Vorster en Dion van Niekerk