Wat is die AKDA…

Die Afrikaanse Kontemporêre Drama Argief het twee doelwitte:  om soveel as moontlik Afrikaanse dramas, en veral ongepubliseerde Afrikaanse dramas, in die kuberruimte op te laai en sodoende vir die toekoms te bewaar;  en om sodoende die tekste te bewaar en wêreldwyd beskikbaar te stel vir opvoer en/of navorsingsdoeleindes.
Pharma nan p100 nandrolone phenylpropionate buy online – sports bodybuilding how fast does clenbuterol work bodybuilding supplements to increase muscle mass: body building outlet: supplements for bodybuilders: how to get big and defined.
Die AKDA is moontlik gemaak deur ruim ondersteuning van die Dagbreek Trust en is deur Deon Opperman gestig.

85% van alle fondse ingesamel deur die verkoop van tekste op die AKDA webruimte word aan die eienaar van die opvoerregte uitbetaal.  Die oorblywende 15% lewer bydrae tot die bydryfsonkostes van die AKDA.  Wins is nie die doelwit nie.  Kulturele bewaring is wel.