DIE SWART ENGEL – ‘n drama in drie bedrywe – 1947 – Gerhard J. Beukes