DIE STILLE HAARD – blyspel – 1945 – H.A. Fagan (opgeneem in Twee Blyspele: DIE STILLE HAARD en DIE SWAKKERE VAT)