DIE SPOOKHUIS (‘n kermisklug) – opgeneem in Drie Eenbedrywe -1958 – J.F.W. Grosskopf