DIE ONGEBORE DAG – ‘n Historiese drama uit die jaar 1795 – Helene en Andries de Klerk – 1953