DIE LIGBLOU VAAS – Gerhard J. Beukes (opgeneem in Ses Eenbedrywe saamgestel deur G.J. Beukes 1946)