DIE JAMMER HART – 1947 – W.A. de Klerk (opgeneem in: VYFLING: ‘n bundel eenbedrywe van Hertzogpryswenners – saamgestel deur T.T. Cloete – 1966/1994)