DIE GOEIE HOOP (1945) – opgeneem in Die daad van Koerdi en twee kort toneelstukke – 1946 – J.F.W. Grosskopf