DIE ARRESTASIE – 1940 – Uys Krige (opgeneem in: Skerm en masker: ‘n keur uit die Afrikaanse eenbedrywe – saamgestel deur G.J. Beukes – 1958/78)